Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

 
Polityka Prywatności

Nasza Firma jak również wszystkie firmy współpracujące z nami w pełni szanują Państwa prywatność oraz uznają Państwa potrzebę zachowania poufności oraz ochrony danych (Informacji Poufnych), które są nam udostępniane. BDI posiada Politykę Prywatności aby zapewnić podmioty współpracujące z nami, o profesjonalnym podejściu w kwestii przechowywania informacji poufnych. 
Informacje poufne to wszelkie informacje wykorzystywane do identyfikacji danego podmiotu, łącznie, jednak nie ograniczając się do, imienia i nazwiska, adresu domowego lub firmowego, adresu mailowego oraz innych informacji kontaktowych, zarówno prywatnych jak i służbowych. Jednakże, każda osoba odwiedzająca nasz portal nie musi podawać swoich danych oraz ujawniać jakichkolwiek informacji osobistych.
 
Jeżeli skorzystają Państwo z opcji rejestracji oraz podania swoich danych osobowych na portalu, informacje te zostaną wyłącznie wykorzystane do użytku wewnętrznego BDI. Uzyskane dane personalne umożliwią nam przesłanie na zarejestrowane adresy mailowe użytkowników portalu, informacji o produktach znajdujących się w ofercie BDI oraz prowadzonych akcjach promocyjnych. BDI gwarantuje, że dane te nie zostaną udostępnione stronom trzecim.
 
BDI dąży do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw w każdym z krajów gdzie prowadzi swoje działania, które stworzono z myślą o zachowaniu poufności. Prawa dotyczące ochrony informacji personalnych mogą różnić się w poszczególnych krajach, stąd BDI dokłada wszelkich starań aby przestrzegać zasad Polityki Prywatności, o których mowa w niniejszym dziale. Oznacza to, że nasz cel to zapewnienie ochrony Państwa informacji personalnych, bez względu na sposób uzyskania tych danych, czy przechowywania.